Άλλα αντικείμενα αρχιτεκτονικής 3D Μοντέλα

3D Μοντέλα » Αρχιτεκτονική μοντέλα 3D » Αντικείμενα » Άλλα αντικείμενα αρχιτεκτονικής

Εμφάνιση 1-24 160 των αποτελεσμάτων

Άλλα αντικείμενα αρχιτεκτονικής 3D μοντέλα χωρίς δικαίωμα για μοντελοποίηση και απόδοση γραφικών υπολογιστών 3D.

Το αρχιτεκτονικό στυλ μπορεί να οριστεί ως συνδυασμός των κύριων χαρακτηριστικών και χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής ενός συγκεκριμένου χρόνου και τόπου, που εκδηλώνεται στα χαρακτηριστικά της λειτουργικής, εποικοδομητικής και καλλιτεχνικής πλευράς του (ο σκοπός των κτιρίων, των δομικών υλικών και των δομών, των μεθόδων της αρχιτεκτονικής σύνθεσης). Η έννοια του αρχιτεκτονικού στυλ συμπεριλαμβάνεται στη γενική έννοια του στυλ ως καλλιτεχνική κοσμοθεωρία, που καλύπτει όλες τις πτυχές της τέχνης και του πολιτισμού μιας κοινωνίας υπό ορισμένες συνθήκες της κοινωνικής και οικονομικής της ανάπτυξης, ως συνδυασμός των βασικών ιδεολογικών και καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών ο αφέντης.

Η ανάπτυξη άλλων στυλ αντικειμένων αρχιτεκτονικής εξαρτάται από κλιματικούς, τεχνικούς, θρησκευτικούς και πολιτιστικούς παράγοντες.

Αν και η ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής εξαρτάται άμεσα από το χρόνο, οι μορφές δεν εναλλάσσονται πάντοτε με συνέπεια, η ταυτόχρονη συνύπαρξη στυλ ως εναλλακτικές μεταξύ τους (π.χ. μπαρόκ και κλασικισμός, σύγχρονος και εκλεκτικός, λειτουργικότητα, εποικοδομητισμός και art deco) είναι γνωστός.

Το αρχιτεκτονικό στυλ, όπως το στυλ της τέχνης γενικά, είναι μια συμβατική έννοια. Είναι βολικό για την κατανόηση της ιστορίας της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, για τη σύγκριση της ιστορίας της αρχιτεκτονικής πολλών περιοχών, το στυλ ως περιγραφικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο.

Υπάρχουν τέτοιες μορφές (για παράδειγμα, μοντέρνες), οι οποίες σε διαφορετικές χώρες ονομάζονται διαφορετικά.

Στο πλαίσιο του μεταμοντερνιστικού παραδείγματος έχουν προκύψει πολλές τάσεις, οι οποίες διαφέρουν σημαντικά στη φιλοσοφία και στα γλωσσικά μέσα. Ενώ υπάρχουν επιστημονικές συζητήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία μιας ή της άλλης κατεύθυνσης, δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα στην ορολογία.

Παρά αυτές τις αδυναμίες, το στυλ ως περιγραφικό εργαλείο αποτελεί μέρος της επιστημονικής μεθόδου της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, διότι μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τον παγκόσμιο φορέα της ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής σκέψης.

Άλλες μορφές αρχείων μοντέλων 3D Objects Architecture: 3ds max, dxf, fbx, c4d, obj