Βιομηχανικά μοντέλα 3D

Εμφάνιση 1-24 31 των αποτελεσμάτων

3D Μοντέλα Βιομηχανικών Αρχιτεκτονικών Κατασκευών.

Η βιομηχανία γεννήθηκε στο πλαίσιο της φυσικής οικιακής γεωργίας. Κατά τη διάρκεια της εποχής του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος, οι κύριοι κλάδοι της παραγωγικής δραστηριότητας σχηματίστηκαν στην πλειοψηφία των λαών (γεωργία και κτηνοτροφία), όταν τα προϊόντα που προορίζονταν για δική τους κατανάλωση προέρχονταν από πρώτες ύλες που εξορύσσονταν στην ίδια οικονομία. Η ανάπτυξη και ο προσανατολισμός της εγχώριας βιομηχανίας καθορίστηκε από τις τοπικές συνθήκες και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών.

Η μεταποιητική βιομηχανία περιλαμβάνει επιχειρήσεις μηχανολογίας, επιχειρήσεις παραγωγής σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, έλασης, χημικών και πετροχημικών προϊόντων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, προϊόντων επεξεργασίας ξύλου και χαρτοποιίας, τσιμέντου και άλλων οικοδομικών υλικών, προϊόντα της βιομηχανίες ελαφρών και ειδών διατροφής, τοπική βιομηχανία, καθώς και επιχειρήσεις επισκευής βιομηχανικών προϊόντων (επισκευή ατμομηχανών, επισκευή ατμομηχανών) και θερμοηλεκτρικών σταθμών, κινηματογραφική βιομηχανία (κινηματογραφική βιομηχανία).

Η ηλεκτροπαραγωγή είναι ο σημαντικότερος κλάδος της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της μεταφοράς και της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα πλεονεκτήματα της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας έναντι άλλων τύπων ενέργειας: η σχετική ευκολία μετάδοσης σε μεγάλες αποστάσεις, η κατανομή στους καταναλωτές, καθώς και η μετατροπή σε άλλους τύπους ενέργειας (μηχανικό, θερμικό, χημικό, φως και άλλα).