Λιανικά μοντέλα 3D

Εμφάνιση 1-24 200 των αποτελεσμάτων

3D Retail Scenes Μοντέλα 3d για μοντελοποίηση στο 3d.

Το λιανικό εμπόριο είναι ένα είδος εμπορίου, καθώς και η απόδοση ορισμένων υπηρεσιών όπου ο αγοραστής είναι ο τελικός καταναλωτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ο σκοπός της απόκτησης ενός προϊόντος στο λιανικό εμπόριο είναι να ικανοποιήσει τις προσωπικές ανάγκες του αγοραστή, των μελών της οικογένειάς του (αν πρόκειται για ιδιώτες) ή των υπαλλήλων της επιχείρησης (αν πρόκειται για νομική οντότητα) εις βάρος της κατανάλωσης των αγορασθέντων εμπορεύματα.

Το λιανικό εμπόριο είναι η δραστηριότητα πώλησης αγαθών απευθείας σε πολίτες και άλλους τελικούς χρήστες για προσωπική μη εμπορική χρήση, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων, καφετεριών, μπαρ, άλλων επιχειρηματικών οντοτήτων.

Ο σκοπός της αγοράς ενός προϊόντος είναι σημαντικός για το μάρκετινγκ. Τα κίνητρα αγοράς είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην κατάτμηση της αγοράς και στον ορισμό της ομάδας-στόχου των καταναλωτών.

Σε αντίθεση με το χονδρικό εμπόριο, τα αγαθά που αγοράζονται στο σύστημα λιανικής πώλησης δεν υπόκεινται σε περαιτέρω μεταπώληση αλλά προορίζονται για άμεση χρήση.