Μοντέλα 3D τοπίου

Εμφάνιση 1-24 43 των αποτελεσμάτων

3D Scene Landscape downloadable μοντέλα 3d για μοντελοποίηση και απόδοση γραφικών υψηλής ανάλυσης 3d για παιχνίδια, απεικονίσεις και κινούμενα σχέδια.

Τοπίο - μια συγκεκριμένη περιοχή, ομοιογενής στην προέλευσή της, αναπτυξιακή ιστορία και αδιαίρετη σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά ζωνών και αζωνικών. Στην επιστημονική κατανόηση είναι ένα γενετικά ομοιογενές εδαφικό σύμπλεγμα που έχει αναπτυχθεί μόνο στις χαρακτηριστικές του συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν: μια μοναδική μητρική βάση, μια γεωλογική βάση, ένα ανάγλυφο, υδρογραφικά χαρακτηριστικά, κάλυψη εδάφους, κλιματολογικές συνθήκες και μία μόνο βιοκένωση.

Για πρώτη φορά, η λέξη τοπίο ακούστηκε τον ΙΧ αιώνα στα γραπτά των μοναχών του μοναστηριού Fulda στη Γερμανία. Κατά τη μετάφραση της Ευαγγελικής Αρμονίας από τον θεολόγο Τατιά από τα Λατινικά, αντικατέστησαν τη λέξη lat. regio - μια περιοχή, μια χώρα στο lantscaf, που σημαίνει «ενωμένη ιερή γη, ενωμένο κοπάδι, έδαφος, διέταξε, σύμφωνα με το γερμανικό σχέδιο · μια φόρμα που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο, που είναι η ουσία της χάρης, που καταλήγει στους «αδελφούς και αδελφές στον Χριστό». "Στο μέλλον, αυτή η έννοια μετατράπηκε σταδιακά σε μια έννοια που απέμενε πολύ από την αρχική έννοια. Το τοπίο εντάσσεται στο πλαίσιο διοικητικών και εδαφικών και διοικητικών εννοιών. Μέχρι τον 16ο αιώνα, η ζωγραφική τοπίων άρχισε να αναπτύσσεται. Οι πίνακες απεικόνιζαν τυπικούς τύπους γης. Στις αρχές του 19ου αιώνα, το τοπίο θα μπορούσε να περιγραφεί ως μια περιοχή που περιβάλλει τον παρατηρητή, η οποία θα μπορούσε να εξεταστεί με μια μόνο ματιά και η οποία θα διέφερε από τα γειτονικά μέρη από μεμονωμένα χαρακτηριστικά. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο όρος χρησιμοποιείται ευρέως στη γεωγραφία, και από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, επίσης στην οικολογία.