Μοντέλα βίντεο 3D

Εμφάνιση 1-24 56 των αποτελεσμάτων

Το βίντεο είναι μια ηλεκτρονική τεχνολογία για τη δημιουργία, καταγραφή, επεξεργασία, μετάδοση, αποθήκευση και αναπαραγωγή μιας κινούμενης εικόνας, με βάση τις αρχές της τηλεόρασης, καθώς και ένα οπτικοακουστικό έργο που καταγράφεται σε ένα φυσικό μέσο.

Η εγγραφή βίντεο είναι μια ηλεκτρονική τεχνολογία για την καταγραφή οπτικών πληροφοριών που παρουσιάζονται με τη μορφή σήματος ή ψηφιακής ροής δεδομένων σε φυσικά μέσα, προκειμένου να αποθηκευτούν αυτές οι πληροφορίες και η πιθανότητα μετέπειτα αναπαραγωγής και εμφάνισής τους σε συσκευή εξόδου (οθόνη, οθόνη ή οθόνη). Το αποτέλεσμα είναι ένα videogram ή ένα videogram.

Πριν από την ψηφιακή εποχή, η οριζόντια ανάλυση ενός αναλογικού συστήματος εγγραφής βίντεο μετρήθηκε σε κάθετες τηλεοπτικές γραμμές χρησιμοποιώντας ειδικούς πίνακες δοκιμών τηλεόρασης και έδειξε τον αριθμό στοιχείων σε μια γραμμή εικόνας βίντεο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά συχνότητας μιας συσκευής εγγραφής. Η κατακόρυφη ανάλυση στην εικόνα καθορίζεται στο πρότυπο αποσύνθεσης και καθορίζεται από τον αριθμό των γραμμών.