Διαγνωστικά μοντέλα 3D

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 4

Ιατρικός εξοπλισμός 3D μοντέλα σε Flatpyramid.

Ιατρική διάγνωση - ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων και έρευνας που στοχεύει στη διάγνωση, δηλαδή την ακριβή αιτία της νόσου, καθώς και τις αλλαγές στο εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού και τις συναφείς ασθένειες, και τον διορισμό αποτελεσματικής θεραπείας της νόσου. Η ιατρική διάγνωση χωρίζεται σε σημειωτική. μέθοδοι εξέτασης ασθενών, οι οποίες χωρίζονται σε εργαστήριο, οργανικές και φυσικές μέθοδοι εξέτασης · καθώς και τα μεθοδολογικά θεμέλια για τη διάγνωση.

Η διαδικασία διαπίστωσης της διάγνωσης ξεκινά από την αρχή της εξέτασης του ασθενούς σε ιατρικό ίδρυμα ή κατά τη διάρκεια κλήσης γιατρού στον τόπο κατοικίας του ασθενούς. Η διάγνωση της νόσου ξεκινά από τη συλλογή της αναισθησίας της νόσου. Μετά τη συλλογή της αναμνηστικής, ο γιατρός διεξάγει μια ανασκόπηση του ασθενούς, κατά την οποία πραγματοποιεί κρούση και ακρόαση του ασθενούς, ψηλάφηση του σημείου της νόσου, μετρά την αρτηριακή πίεση του ασθενούς, τον καρδιακό ρυθμό και τον ρυθμό αναπνοής και μετρά τη θερμοκρασία του σώματος ο ασθενής. Τα δεδομένα από την αναμνηστική και την αναθεώρηση ενός ασθενούς καταγράφονται στα ιατρικά αρχεία.