Ιατρικό εργαστήριο 3D Μοντέλα

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 4

3D Μοντέλα ιατρικού εργαστηριακού εξοπλισμού.

Ιατρικό εργαστήριο (αναλυτικοί ή υγειονομικοί σταθμοί) - ένα ίδρυμα που ασχολείται με τη μελέτη βρώσιμων προϊόντων, αρωματικών ουσιών και άλλων καταναλωτικών αγαθών, για να προσδιορίσει την καλοσύνη τους από την άποψη της υγείας.

Η σύνθεση του εξοπλισμού (εγκαταστάσεις, εργαλεία και εργαλεία) εξαρτάται από την κατεύθυνση της έρευνας στο εργαστήριο και το ύψος της χρηματοδότησης.

Υπάρχουν επίσης εργαστήρια δοκιμών (κέντρο δοκιμών) - ένα εργαστήριο διαπιστευμένο για τη δοκιμή προϊόντων σε ένα από τα υπάρχοντα συστήματα πιστοποίησης σύμφωνα με το πεδίο διαπίστευσής του.