Μυϊκό Σύστημα 3D Μοντέλα

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 5

Το μυϊκό σύστημα 3D μοντέλα Flatpyramid.

Το μυϊκό σύστημα (μυϊκό σύστημα) είναι ένα σύστημα οργάνων ανώτερων ζώων και ανθρώπων, σχηματιζόμενο από σκελετικούς μύες, το οποίο, αναθέτοντας, ενεργοποιεί τα οστά του σκελετού, χάρη στο οποίο το σώμα κινείται σε όλες τις εκδηλώσεις του.

Το μυϊκό σύστημα απουσιάζει σε μονοκύτταρα και σφουγγάρια, ωστόσο, αυτά τα ζώα δεν στερούνται της δυνατότητας να κινηθούν.

Το μυϊκό σύστημα είναι ένας συνδυασμός ικανών μείωσης των μυϊκών ινών, σε συνδυασμό με δέσμες, οι οποίες σχηματίζουν ειδικά όργανα - μυς ή ανεξάρτητα αποτελούν μέρος των εσωτερικών οργάνων. Η μυϊκή μάζα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα άλλων οργάνων: στα σπονδυλωτά, μπορεί να φτάσει έως και το 50% της μάζας ολόκληρου του σώματος, σε έναν ενήλικα - έως και 40%. Ο μυϊκός ιστός των ζώων ονομάζεται επίσης κρέας και, μαζί με ορισμένα άλλα συστατικά του σώματος των ζώων, τρώγεται. Στον μυϊκό ιστό, η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια και θερμότητα.

Λειτουργίες του μυϊκού συστήματος Μοντέλα 3D:

  • μοτέρ;
  • προστατευτική (για παράδειγμα, προστασία της κοιλιακής κοιλότητας από κοιλιακή πίεση).
  • διαμόρφωση (η μυϊκή ανάπτυξη καθορίζει σε κάποιο βαθμό το σχήμα του σώματος και τη λειτουργία άλλων συστημάτων, για παράδειγμα, το αναπνευστικό σύστημα).
  • ενέργεια (μετασχηματισμός της χημικής ενέργειας σε μηχανική και θερμική).