Μοντέλα ήπατος 3D

Δείχνοντας το μόνο αποτέλεσμα

Χρησιμοποιούνται τα μοντέλα του ήπατος 3D Flatpyramid.

Το συκώτι - ένας ζωτικός αδένας εξωτερικής έκκρισης σπονδυλωτών ζώων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, που βρίσκεται στην κοιλιακή κοιλότητα (κοιλιακή κοιλότητα) κάτω από το διάφραγμα και εκτελεί μεγάλο αριθμό διαφορετικών φυσιολογικών λειτουργιών. Το όργανο είναι ο μεγαλύτερος αδένας σπονδυλωτών.

Το ήπαρ αποτελείται από δύο λοβούς: δεξιά και αριστερά. Στον δεξιό λοβό, υπάρχουν δύο ακόμη δευτερεύοντες λοβοί: τετράγωνο και κοίλο. Σύμφωνα με το σύγχρονο τμηματικό σχήμα που πρότεινε ο Claude Quino (1957), το όργανο χωρίζεται σε οκτώ τμήματα, σχηματίζοντας τον δεξιό και τον αριστερό λοβό. Το ηπατικό τμήμα είναι ένα πυραμιδικό τμήμα του ηπατικού παρεγχύματος, το οποίο έχει επαρκώς απομονωμένη παροχή αίματος, ενυδάτωση και εκροή χολής. Ουρά και τετράγωνα λοβούς, που βρίσκονται πίσω και μπροστά από τις πύλες του, σύμφωνα με αυτό το σχήμα αντιστοιχούν στα SI και SIV του αριστερού λοβού. Επιπλέον, στον αριστερό λοβό, υπάρχουν συκώτια SII και SIII, ο δεξιός λοβός χωρίζεται σε SV - SVIII, αριθμημένος γύρω από την πύλη του οργάνου κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Τα χαρακτηριστικά της παροχής αίματος στο ήπαρ αντικατοπτρίζουν τη σημαντική λειτουργία της βιολογικής αποτοξίνωσης: αίμα από τα έντερα που περιέχει τοξικές ουσίες που καταναλώνονται από το εξωτερικό, καθώς και τα μεταβολικά προϊόντα μικροοργανισμών (skatole, ινδόλη κ.λπ.) παραδίδονται στο ήπαρ μέσω η πύλη της φλέβας (v. Portae). Στη συνέχεια, η πύλη της φλέβας χωρίζεται σε μικρότερες ενδοσφαιρικές φλέβες. Το αρτηριακό αίμα εισέρχεται στο όργανο μέσω της δικής του ηπατικής αρτηρίας (α. Hepatica propria), διακλαδίζοντας τις διαβολικές αρτηρίες. Οι διαβολικές αρτηρίες και οι φλέβες εκπέμπουν αίμα στα ημιτονοειδή, όπου, επομένως, ρέει μικτό αίμα, η αποστράγγιση του οποίου συμβαίνει στην κεντρική φλέβα. Οι κεντρικές φλέβες συλλέγονται στις ηπατικές φλέβες και περαιτέρω στην κατώτερη φλέβα. Στην εμβρυογένεση στο ήπαρ πλησιάζει το λεγόμενο. Ο αγωγός Arancia μεταφέρει αίμα στο όργανο για αποτελεσματική προγεννητική αιματοποίηση.