Υποστήριξη ζωής 3D Μοντέλα

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 2

ΤΥΠΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ

ένα σύνολο τεχνικών, φυσικοχημικών και βιολογικών μέσων που εξασφαλίζουν τη δημιουργία και διατήρηση των απαραίτητων συνθηκών για την ανθρώπινη ζωή (οξυγόνο, νερό, θρεπτικά συστατικά, απομάκρυνση βλαβερών μεταβολικών προϊόντων κ.λπ.) σε απομονωμένες κατοικίες (π.χ. σε υποβρύχια, διαστημόπλοια, τροχιά σταθμός.

Το σύστημα υποστήριξης της ζωής χρησιμοποιείται επίσης σε επανδρωμένες αποστολές διαστημικών σκαφών.
Σε ασυνήθιστες συνθήκες διαστημικής πτήσης (κενό, ακτινοβολούμενη εναλλαγή θερμότητας, ιονίζουσα ακτινοβολία) ένα άτομο πρέπει να βρίσκεται σε κλειστό ερμητικό διαμέρισμα ενός διαστημικού οχήματος. Στο κατοικημένο διαμέρισμα είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν συνθήκες για την εξασφάλιση της κανονικής ύπαρξης και εργασίας ενός ατόμου. Αυτές οι συνθήκες πρέπει να διατηρούνται καθ 'όλη τη διάρκεια της πτήσης, να τροφοδοτούν ουσίες που καταναλώνονται από ένα άτομο στο διαμέρισμα και να απομακρύνονται τα μεταβολικά προϊόντα του. Τα διαστημικά συστήματα του διαστημικού οχήματος (CLA), που επιλύουν αυτά τα προβλήματα, καλούνται συστήματα υποστήριξης ζωής (LSS).