Αρσενικά μοντέλα 3D

Εμφάνιση 1-24 44 των αποτελεσμάτων

3D Μοντέλα ανδρών, ανδρών.

Συνήθως, η λέξη «άντρας» σημαίνει έναν ενήλικα και οι λέξεις «αγόρι» και «αγόρι» ή «αγόρι» χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό ενός παιδιού και εφήβου. Επίσης, η λέξη «άντρας» μπορεί να είναι ένας ορισμός της ταυτότητας φύλου και όχι του βιολογικού φύλου.

Στους δυτικούς πολιτισμούς, η έννοια του άνδρα, όπως η «γυναίκα», παραδοσιακά ορίζεται κυρίως μέσω βιολογικών χαρακτηριστικών. Όπως σημειώνουν ορισμένοι ερευνητές, αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η φύση σε αυτούς τους πολιτισμούς. Ωστόσο, σε πολλά πλαίσια, ο όρος αρσενικό σημαίνει κυρίως μια κοινωνική ομάδα, έναν ρόλο φύλου ή μια ταυτότητα φύλου. Αν και το δυαδικό σύστημα φύλου που επικρατεί στον σύγχρονο κόσμο συνεπάγεται αυστηρή αντιστοιχία μεταξύ του ρόλου του φύλου και του φύλου που ανατίθεται σε ένα άτομο κατά τη γέννηση, στην πραγματικότητα δεν συμπίπτουν πάντα.

Από την άποψη της γενετικής, ένας ετερογαμετικός οργανισμός θεωρείται αρσενικός - δηλαδή, έχει δύο διαφορετικά χρωμοσώματα φύλου στον καρυότυπο, που χαρακτηρίζονται Χ και Υ, σε αντίθεση με τον θηλυκό οργανισμό, ο οποίος έχει δύο χρωμοσώματα Χ στον καρυότυπο.