Βιομηχανικά οχήματα Μοντέλα 3D

3D Μοντέλα » Οχήματα μοντέλα 3d » Βιομηχανικά οχήματα

Εμφάνιση 1-24 50 των αποτελεσμάτων

Βιομηχανικές μεταφορές μοντέλα 3D Flatpyramid.

Οι βιομηχανικές μεταφορές είναι μια μεταφορά βιομηχανικών επιχειρήσεων, η οποία μετακινεί αντικείμενα και προϊόντα εργασίας στον τομέα της παραγωγής. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής, μια σημαντική σύνδεση με τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Η τεχνική βάση των βιομηχανικών μεταφορών αποτελείται από σιδηροδρομικό και αυτοκινούμενο τροχαίο υλικό, πλωτά μέσα, μηχανήματα και μηχανισμούς ανύψωσης και μεταφοράς και φόρτωσης και εκφόρτωσης, μεταφορικά κτίρια (αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία επισκευής), κατασκευές (δρόμοι, τροχιές, αγκυροβόλια, , και τα λοιπα.).

Οι βιομηχανικές μεταφορές χωρίζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές. Εξωτερικές προμήθειες βιομηχανικών μεταφορών στις πρώτες ύλες, τα καύσιμα, τα υλικά, τον εξοπλισμό και άλλα αγαθά της επιχείρησης, καθώς και την απομάκρυνση από την επικράτεια των επιχειρήσεων των τελικών προϊόντων σε σημεία μεταφοράς της στην κύρια μεταφορά ή απευθείας στον καταναλωτή. Οι εσωτερικές βιομηχανικές μεταφορές στη μεταποιητική βιομηχανία περιλαμβάνουν εσωτερικά καταστήματα και εσωτερικούς χώρους. στην εξορυκτική βιομηχανία - εσωτερικά ορυχεία (υπόγεια), μεταφορά στην επιφάνεια και λατομείο.

Οι κύριοι τύποι βιομηχανικών μεταφορών είναι ένας σιδηροδρομικός, οδικός, υδατικός, επίγειος πυραύλος (ηλεκτροκίνητα περονοφόρα, ηλεκτρικά οχήματα, περονοφόρα οχήματα κ.λπ.), μεταφορέας, πεπιεσμένος μεταφορέας, καλωδιακός ανυψωτήρας, μονόπλευρη ανάρτηση (καλώδιο και μονοκόμματο) και αγωγός και πνευματικά). Η εφαρμογή αυτού ή του τύπου μεταφοράς καθορίζεται με βάση τεχνικούς και οικονομικούς υπολογισμούς (ανάλογα με τον όγκο, το εύρος και τη φύση της μεταφοράς, τον τύπο του φορτίου και τις τοπικές συνθήκες) και τις διαθέσιμες δυνατότητες. Οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μεταφορές διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο και σε άλλους τύπους μεταφορών.