Σκηνικά μοντέλα 3D

Εμφάνιση 1-24 5466 των αποτελεσμάτων

Η αρχιτεκτονική είναι επιστήμη και τέχνη ενός κτιρίου. Είναι επίσης ένα σύστημα κτιρίων και σκηνών που διαμορφώνουν ένα χωρικό περιβάλλον για τη ζωή και τις δραστηριότητες των ανθρώπων σύμφωνα με τους νόμους της ομορφιάς. Στο παρόν στάδιο της ανθρώπινης ανάπτυξης, η αρχιτεκτονική είναι η ίδια (φυτά) που μπορούν να κατασκευαστούν, εργοστάσια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας κ.λπ.) και τα υλικά μέσα της ανθρώπινης κοινωνίας (αστική αρχιτεκτονική - κτίρια κατοικιών, δημόσια κτίρια κ.λπ.) .

Οι λειτουργικές, εποικοδομητικές και αισθητικές ιδιότητες της αρχιτεκτονικής και τα οφέλη, η δύναμη και η ομορφιά είναι στενά αλληλένδετα. Στο τμήμα σχεδιασμού, η αισθητική των έργων αρχιτεκτονικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό. Το κτίριο πρέπει να είναι ισχυρό, αλλά πρέπει επίσης να φαίνεται ανθεκτικό. Το υπερβολικό υλικό, αντίθετα, δίνει μια εντύπωση για το υπερβολικό βάρος. Η οπτική ανεπάρκεια του υλικού συνδέεται με αστάθεια, ανασφάλεια και προκαλεί αρνητικά συναισθήματα στις περισσότερες περιπτώσεις. Η λειτουργική αναγνώριση ενός κτιρίου στο μοντέλο 3D καθορίζεται από τον τύπο του, ανάλογα με τον οποίο επιλέγονται τα μέσα δημιουργίας μιας συγκεκριμένης καλλιτεχνικής εμφάνισης. Το τελευταίο δημιουργείται χρησιμοποιώντας τα μέσα αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Το μέσο των βασικών του μέσων είναι η αρχιτεκτονική, η κλίμακα, οι αναλογίες και οι ρυθμικές σχέσεις, το πλαστικό, η υφή και τα χρώματα. Συνήθως, τα μοντέλα σκηνής 3D έχουν μια σειρά από συγκεκριμένες λειτουργίες και επαγγελματίες καλλιτέχνες 3D τις ακολουθούν βήμα προς βήμα.