Μοντέλα CAD 3d

3D Μοντέλα » Μοντέλα CAD 3d

Εμφάνιση όλων των αποτελεσμάτων 2

Οι πλατφόρμες CAD χρησιμοποιούνται όταν σχεδιάζετε σχέδια, διαγράμματα και λίστες που σχετίζονται με την κατασκευή και το σχεδιασμό. Η ανάπτυξη σε ηλεκτρονική μορφή σάς επιτρέπει να κάνετε αλλαγές που δεν θα επηρεάσουν τη διάταξη, επειδή μόνο η τελευταία επιλογή θα είναι ορατή κατά την εκτύπωση. Το πλεονέκτημα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, επειδή ενώ υπάρχει αυτοματοποιημένη εργασία, ένα άτομο μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, επιταχύνοντας το χρόνο της εργασίας. Η ποιότητα των ανεπτυγμένων χαρτών, εγγράφων και μοντέλων είναι υψηλή, επειδή η διαδικασία αυτόματης εκτέλεσης έχει τελειοποιηθεί επανειλημμένα από έμπειρους ειδικούς.

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα 3D σε μορφή αρχείου CAD Flatpyramid, ειδικά μεταξύ των μοντέλων αρχιτεκτονικής.