Άδεια Τελικού Χρήστη και Συμφωνία Μέλους

Άδεια Τελικού Χρήστη και Συμφωνία Μέλους

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ FLAT PYRAMID ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ / Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν τη χρήση του FLAT PYRAMID ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ FLATPYRAMID WEB SITE. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ.

FLAT PYRAMID ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (αυτή η "Συμφωνία") συνάπτεται μεταξύ FLATPYRAMID ("Εταιρεία") και οποιονδήποτε ή νομικό πρόσωπο που κατεβάζει, ανεβάζει ή χρησιμοποιεί οποιοδήποτε από τα αρχεία αυτού του συστήματος και του ιστότοπου (Χρήστης και Συλλογικά "Χρήστες").

Για καλή και πολύτιμη αντιπαροχή, η παραλαβή και η επάρκεια της οποίας αναγνωρίζονται και σκοπεύουν να δεσμευθούν νομικά, η Εταιρεία και ο Χρήστης συμφωνούν ως εξής:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ.

1.1. Το «Περιεχόμενο» αναφέρεται σε οποιοδήποτε υλικό που δημοσιεύεται στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αρχείων συρμάτων, μοντέλων, υφών, βάσεων δεδομένων, σχεδίων, προσθηκών, βιντεοπαιχνιδιών, τροποποιήσεων βιντεοπαιχνιδιών, αρχείων κίνησης, συλλογών, πακέτων, υλικών, σεναρίων, σχημάτων, προσαρμοσμένα skin UI, tutorials, συνήθεις ερωτήσεις, λέξεις, μουσική, ταινίες, εικόνες και λογισμικό.

1.2. Το "Royalty Free" αναφέρεται σε εφάπαξ χρέωση χρήσης που διακρίνεται από το επαναλαμβανόμενο τέλος δικαιωμάτων.

1.3. Το "For Sale" περιλαμβάνει όλο το περιεχόμενο που απαιτεί αγορά δικαιωμάτων άδειας, όπως διακρίνεται από το περιεχόμενο που διατίθεται για δωρεάν λήψη.

1. 4. Η «έγκυρη πώληση» αναφέρεται σε πώληση δικαιωμάτων άδειας σε περιεχόμενο ή άλλη ιδιοκτησία μέσω της εταιρείας. Το περιεχόμενο προς πώληση μέσω εταιρείας που επιστρέφεται δεν αποτελεί παράδειγμα έγκυρης πώλησης.

1.5 «Πωλήσεις» αναφέρεται στην τιμή πώλησης που πληρώθηκε για τα προϊόντα με άδεια χρήσης που πωλήθηκαν ή αδειοδοτήθηκαν από την εταιρεία. Οι μειώσεις στα έσοδα από τις πωλήσεις θα γίνονται για εκπτώσεις, επιστροφές χρημάτων, εκπτώσεις από εμπόρους ή διανομείς και παρόμοια. Ούτε οι φόροι επί των πωλήσεων ούτε οι φόροι εισοδήματος ή τα παρόμοια δεν περιλαμβάνονται στις Πωλήσεις.

1.6. Τα «Προϊόντα με άδεια χρήσης» αναφέρονται σε οποιοδήποτε και όλο το ψηφιακό περιεχόμενο που περιλαμβάνει αρχεία υπολογιστή, προγράμματα, λογισμικό, παιχνίδια, δύο και τρισδιάστατα αντικείμενα, εικόνες, μοντέλα wireframe, δεδομένα σύλληψης κίνησης, υφές, βάσεις δεδομένων, σχέδια και άλλα θέματα που σχετίζονται με αυτά. διαμόρφωση, και οι οποίες παραχωρούνται με άδεια χρήσης στην Εταιρεία από τον Δικαιούχο Άδειας Χρήσης και υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

1.7 «Αδειοδοτημένη πνευματική ιδιοκτησία» σημαίνει οποιαδήποτε και όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά, δικαιώματα εμπορικών ενδυμάτων, εμπορικές ονομασίες και οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία και άλλα δικαιώματα, τα οποία σχετίζονται ή αποτελούν μέρος των αδειοδοτημένων προϊόντων.

1.8 Ο «Πωλητής» αναφέρεται σε οποιονδήποτε ή νομικό πρόσωπο που ανεβάζει Περιεχόμενα ή πωλεί Περιεχόμενο μέσω του ιστότοπου ή του συστήματος της Εταιρείας.

1.9 Ο «Πελάτης» αναφέρεται σε οποιονδήποτε ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει περιεχόμενο μέσω του ιστότοπου ή του συστήματος της Εταιρείας.

1.10 Το «Μέλος» αναφέρεται σε οποιονδήποτε δημιουργεί λογαριασμό μέλους στην Εταιρεία. Ένα μέλος θα μπορούσε να είναι είτε Πωλητής είτε Πελάτης.

2. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

2.1. Η εταιρεία σας εγγυάται ότι, όσο γνωρίζουμε, τα ψηφιακά δεδομένα που περιλαμβάνουν το Περιεχόμενο δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών τρίτων, ούτε τα ψηφιακά δεδομένα και το Περιεχόμενο αντιγράφηκαν ή υπεξήχθησαν παράνομα. από ψηφιακά δεδομένα που ανήκουν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος · υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων σε οποιαδήποτε εικόνα, εμπορικά σήματα, έργα δημιουργίας ή αντικείμενο που απεικονίζεται από τέτοια Περιεχόμενα.

2.2. Ο πωλητής δηλώνει και εγγυάται ότι: (α) Το Περιεχόμενο είναι το πρωτότυπο έργο σας και δεν περιέχει υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε είδους που δεν είστε ο αποκλειστικός κάτοχος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: δικαιωμάτων μουσικής και / ή συγχρονισμού, εικόνες (μετακίνηση ή ακόμα) οποιουδήποτε είδους, γραπτά οποιουδήποτε είδους, και εκδόσεις / εκδόσεις μοντέλων. (β) έχετε απόλυτο δικαίωμα και εξουσία να συνάψετε και να εκτελέσετε αυτήν τη συμφωνία και έχετε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις τρίτων για να συνάψετε αυτήν τη συμφωνία · (γ) το Περιεχόμενο δεν παραβιάζει και δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων, δικαιώματα δημοσιότητας ή απορρήτου ή ηθικά δικαιώματα · (δ) το Περιεχόμενο δεν παραβιάζει και δεν θα παραβιάζει κανένα νόμο, καταστατικό, διάταγμα ή κανονισμό · (ε) το Περιεχόμενο δεν είναι και δεν θα είναι δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή υποκινητικό φυλετικού μίσους οποιουδήποτε είδους · (στ) το Περιεχόμενο δεν περιέχει και δεν θα περιέχει ιούς ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού που επηρεάζουν επιζήμια τα συστήματα ή τα δεδομένα του υπολογιστή, (ζ) δηλώνει και εγγυάται ότι δεν έχει παραχωρηθεί καμία άλλη άδεια που σχετίζεται με Προϊόντα που έχουν Αδειοδοτηθεί ή οποιαδήποτε Άδεια Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα που θα αντικρούσει, θα ακυρώσει ή θα συνιστούσε παραβίαση της Άδειας. και καμία τέτοια άλλη άδεια δεν θα εκχωρηθεί σε κανένα τρίτο μέρος κατά τη διάρκεια του Όρου του παρόντος (η) όλοι οι πραγματικοί ισχυρισμοί που έχετε κάνει και θα κάνετε σε εμάς είναι αληθείς και πλήρεις. (i) το Περιεχόμενο δεν είναι ελαττωματικό ή άχρηστο.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ

Ο πωλητής 3.1 δηλώνει και εγγυάται ότι: (α) Ο πωλητής είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης, ελεύθερος και σαφής, όλων των πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και των αδειοδοτημένων προϊόντων. (β) όλα τα δικαιώματα των Πωλητών στην και στην Πνευματική Ιδιοκτησία με Άδεια Χρήσης είναι έγκυρα και εκτελεστά. (γ) τα δικαιώματα και οι άδειες που χορηγούνται στην Εταιρεία βάσει της παρούσας Συμφωνίας στα Παραχωρούμενα Προϊόντα και στην Άδεια Πνευματικής Ιδιοκτησίας δεν θα παραβιάζουν, θα παραβιάζουν ή δεν θα παρεμποδίζουν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα, όταν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία όπως επιτρέπεται από την παρούσα Συμφωνία από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα.

3.2 Εκτός εάν ρητά δηλώνεται διαφορετικά σε ξεχωριστή συμφωνία, τίποτα από την παρούσα συμφωνία δεν αποτελεί μεταβίβαση κυριότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας που έχει χορηγηθεί από τον πωλητή. Ο Πωλητής παρέχει στην Εταιρεία μια αέναη, αμετάκλητη, απεριόριστη, μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια σύμφωνα με το συμφέρον του Πωλητή στην Άδεια Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με το δικαίωμα να χορηγεί δευτερεύουσες άδειες, να κάνει, να κάνει, να χρησιμοποιήσει, να πουλήσει, να προσφέρει, να αντιγράψετε, να διανείμετε και να τροποποιήσετε οποιαδήποτε υλικά ή διαδικασίες που σχετίζονται με το αντικείμενο οποιουδήποτε Έργου.

3.3 Ως συνεχιζόμενη σύμβαση βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ο Πωλητής ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για: (α) οποιαδήποτε παράβαση ή φερόμενη παραβίαση οποιασδήποτε Άδειας Πνευματικής Ιδιοκτησίας. και (β) οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή απειλή που μπορεί να επηρεάσει τυχόν Αδειοδοτημένα Προϊόντα ή δικαιώματα της Εταιρείας.

4. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιδιοκτησία των Αδειοδοτημένων Προϊόντων θα παραμείνει στην κατοχή του Πωλητή. Η κυριότητα των τροποποιήσεων ή / και των παραγώγων έργων των Αδειοδοτούμενων Προϊόντων που εκπονούνται σύμφωνα με το τμήμα 3 ανωτέρω, θα κατοχυρωθεί στην Εταιρεία. Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, ο Πωλητής θα εκτελέσει ή θα προκαλέσει την εκτέλεση όλων των εκχωρήσεων και άλλων εγγράφων και εγγράφων που η Εταιρεία μπορεί να κρίνει αναγκαία ή κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Συμφωνίας.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί: (i) να τηρεί απόλυτο απόρρητο όσον αφορά και να μην αποκαλύπτει ή να επιτρέπει σε τρίτους ή οντότητες πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του άλλου μέρους · (ii) να μην χρησιμοποιήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών) εκτός εάν απαιτείται για την εκτέλεση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει της παρούσας συμφωνίας · και (iii) να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους του που λαμβάνει πρόσβαση στις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους ενημερώνεται για τον εμπιστευτικό και ιδιόκτητο χαρακτήρα τους, απαγορεύεται η αντιγραφή, χρήση ή αποκάλυψη αυτών των εμπιστευτικών πληροφοριών, εκτός εάν απαιτείται για την εκτέλεση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων βάσει την παρούσα Συμφωνία και δεσμεύονται από υποχρεώσεις μη αποκάλυψης και περιορισμένης χρήσης τουλάχιστον τόσο αυστηρές όσο αυτές που περιέχονται στο παρόν.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να απασχολούν όσον αφορά τις εμπιστευτικές διαδικασίες Πληροφοριών του άλλου μέρους που δεν είναι λιγότερο περιοριστικές από τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από το να προστατεύσει τη δική εμπιστευτικές και αποκλειστικές πληροφορίες του παρόμοια ευαισθησία (και ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι λιγότερο περιοριστικές από εύλογες διαδικασίες).

Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος ζητηθεί να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες οποιουδήποτε άλλου μέρους σύμφωνα με οποιαδήποτε δικαστική ή κυβερνητική εντολή, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος δεν αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες χωρίς προηγουμένως να δώσει γραπτές παρατηρήσεις στο άλλο μέρος σχετικά με το αίτημα και επαρκή ευκαιρία να αμφισβητήσει την παραγγελία.

Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο του παρόντος Άρθρο 5. θα εξακολουθήσει να υφίσταται οποιαδήποτε λήξη ή καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας για τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ Ή ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΦΟΡΜΑΤΑ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι η χρήση της τοποθεσίας βρίσκεται στον δικό σας κίνδυνο. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΟ ΧΡΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑ, Ιούς Ή ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΒΑΛΛΟΥΝ, ΘΕΡΜΟΥΝ, Ή ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΑΚΙΝΗΤΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Η εταιρεία ανησυχεί ιδιαίτερα για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Επειδή η αγορά μας βασίζεται στην αμοιβή των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, σεβόμαστε όλους τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς. Περιμένουμε από τους Χρήστες του Ιστότοπου να σέβονται τα πνευματικά δικαιώματα άλλων. Αποτελεί παραβίαση των Όρων Χρήσης για έναν χρήστη να δημοσιεύει υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα άλλων. Οι χρήστες που ανεβάζουν ή υποβάλλουν περιεχόμενο στην Εταιρεία έχουν εγγυηθεί ότι είναι οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων, για όλο το περιεχόμενο που μεταφορτώνεται ή υποβάλλεται.

Η Εταιρεία θα τερματίσει τους λογαριασμούς των Χρηστών υπό κατάλληλες συνθήκες που θα δημοσιεύουν τα υλικά που η Εταιρεία έχει λόγους να πιστεύει ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα άλλων.

Η εταιρεία θα παρακρατήσει τυχόν έσοδα από έναν Πωλητή για την πώληση Περιεχομένου όπου οποιοδήποτε Περιεχόμενο έχει αμφισβητούμενα πνευματικά δικαιώματα. Ο νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων μόλις καθοριστεί θα αποζημιωθεί με τα παρακρατούμενα έσοδα. Για να δείτε ακριβώς τι είναι ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων και να λάβετε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε:

http://www.copyright.gov

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Εταιρεία για να αναφέρετε μια φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων αν είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ενός κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων Θα πρέπει να παράσχετε γραπτή ειδοποίηση για την παράβαση που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Η φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας - Όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση και διεύθυνση email.

3. Μια περιγραφή και ταυτοποίηση του έργου πνευματικών δικαιωμάτων που ισχυρίστηκε ότι έχει παραβιαστεί. Συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας ή των τοποθεσιών του στον ιστότοπο.

4. Δήλωση ότι έχετε καλή πίστη ότι η χρήση του υλικού με τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον ιδιοκτήτη του αντιγράφου-δικαιώματος, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.

5. Μια δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η χρήση του υλικού που φέρεται ότι παραβιάζει δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπο του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή τον νόμο.

6. Μια δήλωση από εσάς ότι οι πληροφορίες που έχετε παράσχει είναι ακριβείς και, υπό την ποινή του ψευδορκία, ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω είναι απαραίτητες για την επεξεργασία της καταγγελίας σας από την Εταιρεία.

Δείτε επίσης το ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ("DMCA").

8. ΛΉΞΗ

Η Εταιρεία ή ο Χρήστης μπορεί να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο ή καθόλου λόγο, παρέχοντας γραπτώς στον αντισυμβαλλόμενο την καταγγελία. Η καταγγελία της παρούσας συμφωνίας καταργεί τα αντίστοιχα δικαιώματα χορήγησης αδειών των μερών, αλλά δεν τερματίζει τυχόν υφιστάμενες άδειες εκμετάλλευσης.

8.1 Οι διατάξεις του Άρθρο 1. ("Ορισμοί"), Άρθρο 2. ("Δηλώσεις και εγγυήσεις"), Άρθρο 3. («Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»), άρθρο 4. («ιδιοκτησία»), Άρθρο 5. ("Εμπιστευτικότητα"), Άρθρο 9. ("Αποζημίωση"), Άρθρο 10. ("Διάφορες Διατάξεις") και αυτό Το τμήμα 8.1 θα επιζήσει για τη λήξη ή τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για οποιονδήποτε λόγο. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν στο βαθμό που απαιτείται για οποιαδήποτε επιζόντως χορηγηθείσα άδεια.

9. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει και να κρατήσει την Εταιρεία και τους πελάτες της αβλαβείς από οποιαδήποτε και κάθε ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών του πληρεξούσιου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με παραβίαση των δηλώσεων και εγγυήσεων από τον Χρήστη που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. Ο Πωλητής συμφωνεί να εκτελέσει και να παραδώσει έγγραφα σε εμάς, κατόπιν εύλογου αιτήματός μας, ότι αποδεικνύει ή υλοποιεί τα δικαιώματά μας βάσει αυτής της συμφωνίας.

10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1 Ειδοποιήσεις. Μια ειδοποίηση βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν επαρκεί εκτός εάν είναι: (i) γραπτώς. (ii) απευθύνεται χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω για το Μέρος στο οποίο δίδεται η ειδοποίηση (ή χρησιμοποιώντας ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας που έχει προσδιορίσει αυτό το Μέρος με γραπτή ειδοποίηση σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα) · και (iii) αποστέλλονται μέσω email, παράδοσης με το χέρι, μετάδοσης φαξ, καταχωρημένης ή πιστοποιημένης αλληλογραφίας (ζητείται απόδειξη επιστροφής) ή αξιόπιστης υπηρεσίας ταχείας παράδοσης με δυνατότητες παρακολούθησης (όπως η Federal Express).

FlatPyramid

c / o Εξυπηρέτηση Πελατών

2711 N.Sepulveda #233

Μανχάταν Μπιτς, CA 90266 ΗΠΑ.

Email: [προστασία μέσω email]

Αριθμός φαξ: 310-697-3774

Όλες αυτές οι ανακοινώσεις θα θεωρούνται αποτελεσματικές κατά την προηγούμενη (α) πραγματική παραλαβή ή (β) εάν αποστέλλονται από την υπηρεσία ταχείας παράδοσης, την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που υποβλήθηκε στην υπηρεσία για παράδοση στο άλλο Μέρος, ή γ) εάν αποστέλλεται με επιβεβαίωση μέσω τηλεομοιοτυπίας, την ημερομηνία αποστολής (υπό τον όρο της επιβεβαίωσης της παραλαβής με πλήρη, ευανάγνωστη μορφή).

10.2 Deep Linking και Framing. Ο χρήστης συμφωνεί να αποφύγει την πρακτική που συνήθως αναφέρεται ως "σύνδεση σε βάθος" με την οποία χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο Flat Pyramid με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο μέσω ενεργής σύνδεσης ή εξόρυξης δεδομένων. Σας επιτρέπεται να προβάλετε τον Ιστότοπο μόνο με την πλήρη φόρμα παρουσίασης και απαγορεύεται να «πλαισιώσετε» τον Ιστότοπο.

10.3 Σχέση των μερών. Κάθε μέρος είναι ανεξάρτητος εργολάβος του άλλου μέρους. Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί εταιρική σχέση, κοινοπραξία, πρακτορεία ή παρόμοια σχέση μεταξύ των Μερών.

10.4 Εφαρμοστέο δίκαιο · Συγκατάθεση για δικαιοδοσία. Αυτή η Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, χωρίς αναφορά σε κανόνες επιλογής νόμου. Τα δικαστήρια ή στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας δεν θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφωνίες του παρόντος, και κάθε Μέρος υποβάλλει αμετάκλητα στη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραιτείται από τυχόν αντιρρήσεις που μπορεί να έχει τώρα ή στο μέλλον στη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων, και επίσης παραιτείται από κάθε αξίωση που μπορεί να έχει τώρα ή στο μέλλον ότι οι διαφορές που ασκήθηκαν σε αυτά τα δικαστήρια ασκήθηκαν σε ένα ενοχλητικό φόρουμ. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν θα εφαρμοστεί στην παρούσα Συμφωνία ή οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ οποιουδήποτε Μέρους σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Τα μέρη επέλεξαν την Αγγλική Γλώσσα για να καθορίσουν, να κυβερνήσουν και να ερμηνεύσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

10.5 Πλήρης Συμφωνία. Η παρούσα Συμφωνία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν Παραρτημάτων και Δηλώσεων Εργασίας) ορίζει ολόκληρη τη συμφωνία των Μερών ως προς το θέμα της και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, παραστάσεις και υποσχέσεις μεταξύ τους σε σχέση με το αντικείμενο της.

10.6 Εκχώρηση. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση βάσει της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν έχει λάβει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους για την ανάθεση. παρέχεται ότι δεν απαιτείται συναίνεση του Χρήστη όσον αφορά οποιαδήποτε τέτοια ανάθεση ή μεταβίβαση από την Εταιρεία σε Συνδεδεμένη Εταιρεία. Η παρούσα Συμφωνία δεσμεύει και ωφελεί προς όφελος των Μερών και των επιτρεπόμενων διαδόχων τους και τους εκχωρεί.

Συμφωνία 10.7 υπόκειται σε αλλαγές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της παρούσας συμφωνίας με ή χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναθεωρήσει ή να διακόψει την ιστοσελίδα της ή οποιεσδήποτε λειτουργίες ή υπηρεσίες που παρέχονται ως μέρος ή σε σχέση με τον ιστότοπο ή τη Συμφωνία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

10.8 Μη εφαρμοστέες διατάξεις. Εάν ένα δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ανεφάρμοστο οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, οι άλλες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ. Εάν επιτρέπεται από νομική άποψη, η μη εκτελεστή διάταξη θα αντικατασταθεί από μια εκτελεστή διάταξη που όσο το δυνατόν περισσότερο επηρεάζει την πρόθεση των μερών.

10.9 Απαλλαγές. Η παραίτηση από δικαιώματα βάσει της παρούσας Συμφωνίας δεν θα είναι αποτελεσματική εκτός εάν είναι γραπτή και υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του μέρους που παραιτείται από τα δικαιώματα.

10.10 Ακατάλληλες μεταδόσεις. Απαγορεύεται στους χρήστες να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν στον ιστότοπο της Εταιρείας τυχόν ανεπιθύμητα αλυσιδωτά γράμματα ή "ανεπιθύμητα μηνύματα" ή οποιοδήποτε απειλητικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, ψευδές, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό ή άλλο υλικό που θα παραβίαζε οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε ομοσπονδιακών ή πολιτειακών νόμων ή κανονισμών που διέπουν τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Ωστόσο, εάν συμβούν τέτοιες επικοινωνίες, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τέτοιου είδους επικοινωνιών. Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να μεταδώσετε στον ιστότοπο της Εταιρείας διαφημίσεις, έρευνες, διαφημιστικό υλικό, διαγωνισμούς ή άλλες εμπορικές ή μη εμπορικές προσκλήσεις. Απαγορεύεται επίσης στους χρήστες να πλαστοπροσωπούν οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οντότητα. Οι λογαριασμοί μελών πρέπει να ανοίγονται χρησιμοποιώντας πραγματικά ονόματα ή οντότητες και άλλες ζητούμενες πληροφορίες.

10.11. Ανατροφοδότηση χρήστη Εκτός από προσωπικές πληροφορίες, οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνονται από την Εταιρεία μέσω των φόρουμ της ιστοσελίδας της Εταιρείας ή μεταδίδονται ή παρέχονται στην Εταιρεία με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ​​συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή παρόμοια ("Σχόλια χρηστών"), αυτά τα Σχόλια Χρήστη θα είναι θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιοκτησιακό. Η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση σε σχέση με αυτά τα Σχόλια Χρήστη και θα είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει, να τροποποιεί, να εμφανίζει και να διανέμει τα Σχόλια Χρήστη σε άλλους χωρίς περιορισμό. Με τη διαβίβαση αυτών των σχολίων χρήστη στην Εταιρεία, θεωρείται ότι χορηγείτε στην Εταιρεία μια διαρκή, παγκόσμια, ατελώς, αμετάκλητη, μη αποκλειστική άδεια (με δικαιώματα υποαδειοδότησης) για τη χρήση οποιωνδήποτε ιδεών, εννοιών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών που περιέχονται στο Τέτοια σχόλια χρηστών για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων που ενσωματώνουν τέτοια σχόλια χρηστών.

10.12. Διάταξη και σχεδιασμός. Η διάταξη, ο σχεδιασμός, η εμφάνιση και η αίσθηση του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας. Στοιχεία του ιστότοπου της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λογότυπων, εικόνων, ήχων και γραφικών, προστατεύονται από εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν ή να μιμηθούν, εκτός εάν αναφέρεται ρητά.

FLATPYRAMID ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΛΗ

I. ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΗ ΣΤΟΝ FLATPYRAMID.

Για κάθε πωλητή που παρέχει FlatPyramid με οποιοδήποτε είδος Περιεχομένου για δωρεάν διανομή ή πώληση, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

Ο πωλητής χορηγεί με την παρούσα FlatPyramid και οποιεσδήποτε από τις ιδιότητες και πύλες ιστού, συνεργάτες και συνεργάτες της και με την παράδοση περιεχομένου στο FlatPyramid, να χορηγήσετε μη αποκλειστική, παγκόσμια άδεια χωρίς δικαιώματα για:

(α) να αναπαράγουν, να μετατρέψουν τα αρχεία, να καθορίσουν τιμές, να πωλήσουν και να διανείμουν καθαρά έσοδα από οποιαδήποτε πώληση, εν όλω ή εν μέρει για λογαριασμό μου, και να προβάλλουν δημόσια, να προβάλλουν δημόσια, να εκτελούν ψηφιακά ή να εκπέμπουν για διαφημιστικούς και εμπορικούς σκοπούς.

(β) να δημοσιεύουν, να εμπορεύονται, να διανέμουν, να πωλούν, να μεταφράζουν, να μετατρέπουν, να μεταβιβάζουν και να χορηγούν αδειοδοτήσεις, είτε είναι συσσωρευμένες είτε όχι σε συνδυασμό με άλλα FlatPyramid προϊόντα, ιδιότητες ιστού ή υπηρεσίες, όλα τα προϊόντα με άδεια χρήσης και πνευματική ιδιοκτησία με άδεια χρήσης.

γ) να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε δείγματα του Περιεχομένου αποκλειστικά για να αποδείξετε ή να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας ή τα προϊόντα σας FlatPyramid;

(δ) δημιουργούν παράγωγα έργα, μετατρέπουν ή τροποποιούν τα Προϊόντα με Άδεια Χρήσης.

(ε) να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας που ενσωματώνεται στο Περιεχόμενο σε σχέση με το υλικό του Πωλητή · και

(στ) χρησιμοποιήστε το όνομα και την ομοιότητα οποιωνδήποτε ατόμων ή οντοτήτων που εκπροσωπούνται στο περιεχόμενο μόνο σε σχέση με το υλικό του Πωλητή.

1. Ιδιοκτησία. Διατηρείτε την κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων και όλων των άλλων δικαιωμάτων στο περιεχόμενό σας, με την επιφύλαξη των μη αποκλειστικών δικαιωμάτων που έχουν χορηγηθεί FlatPyramid βάσει της παρούσας συμφωνίας. Είστε ελεύθεροι να χορηγήσετε παρόμοια δικαιώματα σε άλλα προϊόντα των Αδειοδοτούμενων Προϊόντων κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι άδειες αυτές δεν αντιβαίνουν στα δικαιώματα που χορηγούνται FlatPyramid Παρακάτω.

2. Λήξη. Η επιχορήγηση που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία μπορεί να τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Κεφαλαίου 8 (Clause Clause) παραπάνω. FlatPyramid διατηρεί το δικαίωμα, ανεξάρτητα από τις οδηγίες του Τμήματος 8, να καταγγείλει τη συμφωνία αυτή οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση εάν τυχόν περιεχόμενο που υποβλήθηκε παραβιάζει τις παραστάσεις και εγγυήσεις του Τμήματος 2 (Αναφορές και Εγγυήσεις) παραπάνω.

3. Τροποποίηση και προσδιορισμός του περιεχομένου. FlatPyramid ή ο Πωλητής μπορεί να τροποποιήσει, να μετατρέψει, να μεταφράσει ή να διαγράψει το Περιεχόμενο που υποβλήθηκε FlatPyramidΟ ιστότοπος ως μέρος της γενικής συντήρησης του λογαριασμού αυτού του Πωλητή ή για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση κατάργησης του Περιεχομένου του Πωλητή FlatPyramidιστοσελίδες / πύλες, FlatPyramid δεν θα είναι υπεύθυνη για την κατάργηση του περιεχομένου του Πωλητή σε άλλους ιστότοπους που έχουν τοποθετηθεί εκεί για πώληση ή για διαφημιστικούς σκοπούς από FlatPyramid ή τους συνεργάτες μάρκετινγκ / συνεργατών / προώθησης. FlatPyramid μπορεί να περιέχει κατηγορίες που έχουν υποβληθεί από τον πωλητή και να το διαθέσουν σε πρόσθετες μορφές αρχείων προς πώληση FlatPyramidτον ιστότοπο ή σε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες ιστού ή εξωτερικές πύλες, ιστότοπους συνεργατών και συνεργατών. Σε περίπτωση σφάλματος καλής πίστης με τον χειρισμό, τη διανομή, τη μετατροπή, τη μετάφραση, την πώληση ή την κατηγοριοποίηση των προϊόντων με άδεια χρήσης του πωλητή ή της πνευματικής ιδιοκτησίας με άδεια χρήσης από FlatPyramid, Πωλητές μοναδική και αποκλειστική θεραπεία θα είναι για FlatPyramid να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διορθώσει αμέσως το σφάλμα μόλις ειδοποιηθεί ή λάβει γνώση του σφάλματος.

4. Πληρωμές δικαιωμάτων και προμήθεια. Ο Πωλητής δικαιούται να λάβει πληρωμή δικαιωμάτων ίσης με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των εσόδων από πωλήσεις των Προϊόντων με άδεια χρήσης των Πωλητών που συλλέγονται από FlatPyramid με τη μορφή πληρωμών με επιταγή / Paypal ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που διανέμεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο. FlatPyramid θα δικαιούται προμήθεια ύψους σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) την οποία θα αφαιρέσει κατά την παραλαβή. FlatPyramid μπορεί ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα με το οποίο ο Πωλητής λαμβάνει μεγαλύτερο ή μικρότερο από το 55%, στην οποία περίπτωση οι πληρωμές δικαιωμάτων θα αντικατοπτρίζουν αυτά τα ποσά. Ο πωλητής εξουσιοδοτεί FlatPyramid να συλλέγουν και να διανέμουν τέτοιου είδους δικαιώματα και προμήθειες.

5. Επιστροφή χρέωσης. Από καιρό σε καιρό πραγματοποιούνται συναλλαγές αντιστροφής χρέωσης με υπηρεσίες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών εμπορικών συναλλαγών ή PayPal. FlatPyramid δεν έχει κανέναν έλεγχο επί αυτού του γεγονότος που έχει ως αποτέλεσμα την αναστροφή των χρημάτων που καταβάλλονται για προϊόντα Sellers Licensed Products για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αντιστροφής χρέωσης, FlatPyramid θα επιχειρήσει να αμφισβητήσει αυτές τις συναλλαγές με τις υπηρεσίες Merchant Services ή το PayPal. FlatPyramid δεν προσφέρει καμία εγγύηση ότι θα είναι επιτυχής. Ο λογαριασμός του πωλητή θα προσαρμοστεί αμέσως με το ποσό αντιστροφής αντιστροφής χρέωσης. Σε περίπτωση που ο Πωλητής έχει ήδη πληρώσει προμήθεια για προϊόντα με άδεια χρήσης πωλητών που εμπλέκονται στη συναλλαγή αντιστροφής χρέωσης, τότε FlatPyramid θα ζητήσει την άμεση επιστροφή από τον Πωλητή για τις προμήθειες που καταβλήθηκαν ή χρέωση θα χρεωθεί στο λογαριασμό πωλητών και θα αφαιρεθεί από τις μελλοντικές πληρωμές προμηθειών που οφείλονται στον Πωλητή. Εάν ο πωλητής τερματίσει το λογαριασμό του FlatPyramid πριν από την είσπραξη του λογαριασμού τους ή την επιστροφή των καταβληθεισών προμηθειών, τότε FlatPyramid θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα απαραίτητα μέσα για την ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών FlatPyramid από τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων των συλλογών και των νομικών διαδικασιών κατά του Πωλητή.

6. Ασφάλεια. Λόγω της συνεχώς μεταβαλλόμενης φύσης της προστασίας ασφάλειας στο Διαδίκτυο, κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει εντελώς δεδομένα που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Έτσι, δεν είναι δυνατό για FlatPyramid να εγγυηθεί πλήρως την προστασία του περιεχομένου του Πωλητή που δημοσιεύεται στον ιστότοπο από πιθανές κλοπές ή χάκερ. Ωστόσο, FlatPyramid λαμβάνει αυτό το θέμα πολύ σοβαρά και έχει εφαρμόσει αρκετά αντίμετρα και διαμορφώσεις ασφαλείας για την προστασία του περιεχομένου του πωλητή, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων 3D που παρουσιάστηκαν στον θεατή / παίκτη του WebGL 3D. FlatPyramid θα συνεχίσει να προσπαθεί όσο το δυνατόν καλύτερα να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο και τα δεδομένα του πωλητή είναι ασφαλή. Ως μέρος της προσπάθειας ασφαλείας FlatPyramid δεν αποθηκεύει πληροφορίες πιστωτικών καρτών από τους πωλητές ή τους πελάτες.

ΙΙ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ.

Άδεια χρήσης και δικαιώματα:

Για οποιαδήποτε μετάδοση περιεχομένου από έναν Πωλητή σε έναν Πελάτη, αν η μετάδοση ήταν αποτέλεσμα άδειας ή δωρεάν λήψης, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εκτός εάν καθορίζονται πιο περιοριστικοί όροι στην περιγραφή κειμένου του Περιεχομένου:

1. Ιδιοκτησία. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά από ξεχωριστή συμφωνία, ο Πωλητής διατηρεί, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε συμφωνίας άδειας χρήσης μεταξύ του πωλητή και του πωλητή FlatPyramid, πνευματικά δικαιώματα σε περιεχόμενο που έχει αγοραστεί ή μεταφορτωθεί από οποιοδήποτε μέρος της 3rd μέσω Flat Pyramid.

2. Ισχύουσα άδεια. Τυχόν δικαιώματα άδειας σχετικά με περιεχόμενο προς πώληση μέσω FlatPyramid εξαρτώνται από τη μεταφορά χρημάτων από το 3rd στον Πωλητή. Όλα τα δικαιώματα άδειας τερματίζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση εάν μια πώληση αντιστραφεί για οποιοδήποτε λόγο.

3. Δικαιώματα. Ο Πωλητής παραχωρεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια δωρεάν άδεια χρήσης στο 3rd, ο οποίος είτε αγοράζει δικαιώματα αδειοδότησης για περιεχόμενο μέσω έγκυρης πώλησης είτε μεταφορτώνει ελεύθερα διαθέσιμο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον Πωλητή. Η χορηγούμενη άδεια θα επιτρέψει στο 3rd να: εκτελεί δημόσια, να προβάλει δημόσια και να εκτελέσει ψηφιακά το εν λόγω Περιεχόμενο.

4. Δεν χορηγούνται δικαιώματα. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη χορήγηση δικαιωμάτων μεγαλύτερων από αυτά που περιέχονται στην παράγραφο 3 παραπάνω, όλα τα άλλα δικαιώματα ή υποδιαιρέσεις δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται γενικά στα πνευματικά δικαιώματα και στα εμπορικά σήματα εξαιρούνται από αυτήν την άδεια.

5. Μεταπώληση. Η μεταπώληση ή η αναδιανομή από τρίτο μέρος οποιουδήποτε περιεχομένου από το FlatPyramid, είτε προς πώληση είτε ελεύθερα προς λήψη, είτε αποτελεί μέρος έγκυρης πώλησης είτε όχι, απαγορεύεται ρητά.

6. Επιστραφέν περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος της 3rd επιστρέψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, είτε έχει αποκτηθεί με έγκυρη πώληση είτε είναι ελεύθερα διαθέσιμο για λήψη, όλα τα δικαιώματα άδειας που χορηγούνται στο παρόν τερματίζουν και το 3rd πρέπει να καταστρέψει αμέσως όλα τα αντίγραφα που περιέχονται σε οποιοδήποτε τύπο μέσων υπό τον έλεγχο ή κατοχή το συμβαλλόμενο μέρος 3rd.

III. ΕΔΑΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται και επισημαίνεται με την ετικέτα σύνταξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συντακτικό τρόπο, που σχετίζεται με εκδηλώσεις που είναι αξιόλογες ή δημοσίου ενδιαφέροντος και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε εμπορική, διαφημιστική, διαφημιστική ή εμπορική χρήση. Η πνευματική ιδιοκτησία που απεικονίζεται στο τρισδιάστατο μοντέλο, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας "Brand Name", δεν συνδέεται ή υποστηρίζεται από τους αρχικούς κατόχους δικαιωμάτων. Τα προϊόντα τρισδιάστατου μοντέλου ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε αντικείμενο / προϊόν για επαναπώληση, όπως βιντεοπαιχνίδι ή μπλουζάκι. Το προϊόν τρισδιάστατου μοντέλου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της πινακίδας, της εμπορικής έκθεσης ή της έκθεσης. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δυσφημιστικό, δυσφημιστικό ή άλλον παράνομο τρόπο, είτε άμεσα είτε στο πλαίσιο ή σε αντιπαραβολή με συγκεκριμένο αντικείμενο. Το υλικό δεν μπορεί να ενσωματωθεί σε λογότυπο, εμπορικό σήμα ή σήμα υπηρεσίας. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο σύνταξης για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο λογότυπου. Επίσης, το υλικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς που δεν σχετίζονται με ειδήσεις.

Ωστόσο, σε ορισμένες πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε τα δικαιώματα IP σε περιεχόμενο που φέρει την ετικέτα Editorial. Για παράδειγμα, μπορεί να είστε ο διαφημιστικός οργανισμός για έναν κάτοχο μάρκας / ΙΡ ή μπορεί να είστε ο κάτοχος της μάρκας / IP που αγοράζει το ίδιο το περιεχόμενο. Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εκδοτικό περιεχόμενο εμπορικά, υποθέτοντας ότι έχετε εκκαθαρίσεις δικαιωμάτων με άλλα μέσα. Όμως, πρέπει να έχετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απαιτούνται από την ΠΕ στο περιεχόμενο και αυτό είναι συνήθως μόνο στην περίπτωση ενός πωλητή ιδιοκτήτη μάρκας / IP ή για έναν ίδιο ιδιοκτήτη μάρκας / IP. Κατά κανόνα, εάν αναρωτιέστε αν έχετε αυτά τα δικαιώματα, δεν το κάνετε. Συνήθως ορίζεται πολύ σαφώς σε σύμβαση. Το βάρος και ο κίνδυνος επιβεβαίωσης αυτών των δικαιωμάτων ανήκει σε κάθε χρήστη ξεχωριστά εάν απομακρυνθούν από τους περιορισμούς της χρήσης έκδοσης.